A A A

Sudecki produkt regionalny

-->


W tej kategorii oceniane będą:

  • regionalna identyfikacja produktu
  • posiadane certyfikaty, wyróżnienia
  • sposób promowania i dystrybucji
  • dostępność produktu
  • szanse produktu na rynku europejskim