A A A

Lider przedsiębiorczości

-->

W tej kategorii oceniane będą:

•    dynamika zmian w wielkości przychodów ze sprzedaży,
•    dynamika wzrostu zatrudnienia,
•    kreatywność w zarządzaniu,
•    rentowność działalności,
•    pozyskane środki z UE i ich wykorzystanie,
•    konkurencyjność, image firmy,
•    działania nowatorskie - usprawnianie i ulepszanie procesów produkcyjnych,
•    tworzenie nowych produktów lub rozwijanie już istniejących,
•    nowoczesność stosowanych technologii,
•    wpływ stosowanych technologii na środowisko naturalne,
•    jakość produktów lub usług.