A A A

Lider mikroprzedsiębiorczości

-->

W tej kategorii oceniane będą:

•    prowadzenie nowoczesnego biznesu w ramach tradycyjnych, kupieckich reguł,
•    otwartość na postęp techniczny i organizacyjny,
•    kreatywność w zarządzaniu,
•    dostarczanie usług i produktów w sposób zapewniający satysfakcję klientów, dobre relacje z klientami, dostawcami i ich    wysoka ocena,
•    zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy.


Kategoria dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników.