A A A

Lider mikroprzedsiębiorczości

-->

W tej kategorii oceniane będą:

  • prowadzenie nowoczesnego biznesu w ramach tradycyjnych, kupieckich reguł
  • otwartość na postęp techniczny i organizacyjny
  • kreatywność w zarządzaniu
  • dostarczanie usług i produktów w sposób zapewniający satysfakcję klientów, dobre relacje z klientami, dostawcami i wysoka ocena klientów
  • zdolność do tworzenia nowych miejsc pracyKategoria dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników.