A A A

Firma społecznej odpowiedzialności biznesu

-->


W tej kategorii oceniane będą:

  • prowadzenie biznesu w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, które mają charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski - nowoczesna przedsiębiorczość w ramach tradycyjnych, kupieckich reguł gry
  • prowadzenie biznesu w taki sposób, aby uwzględniać wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego
  • stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska
  • dostarczanie usług i produktów w sposób nie degradujący środowiska przyrodniczego i społecznego
  • inwestowanie w zasoby ludzkie
  • działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej
  • przełamywanie barier architektonicznych i stereotypów dotyczących niepełnosprawności - obsługi klienta, zatrudnienia, funkcjonalnych zmian architektonicznych
  • promowanie miasta i jego mieszkańców
  • relacje z klientami, dostawcami i administracją samorządową