A A A

Dynamiczny rozwój firmy

-->


W tej kategorii oceniane będą:

  • dynamika zmian w wielkości przychodów ze sprzedaży
  • dynamika wzrostu zatrudnienia
  • kreatywność w zarządzaniu
  • rentowność działalności
  • pozyskane środki z UE i ich wykorzystanie
  • konkurencyjność, image firmy