A A A

Lider przedsiębiorczości

-->

W tej kategorii oceniane będą:

 • dynamika zmian w wielkości przychodów ze sprzedaży
 • dynamika wzrostu zatrudnienia
 • kreatywność w zarządzaniu
 • rentowność działalności
 • pozyskane środki z UE i ich wykorzystanie
 • konkurencyjność, image firmy
 • działania nowatorskie - usprawnianie i ulepszanie procesów produkcyjnych
 • tworzenie nowych produktów lub rozwijanie już istniejących
 • nowoczesność stosowanych technologii
 • wpływ stosowanych technologii na środowisko naturalne
 • jakość produktów lub usług