A A A

2017

-->

Przedsiębiorcy z Polski i Czech wzięli udział w Gali Przedsiębiorczości podczas której wręczono specjalne statuetki Świdnickiego Gryfa w kategoriach: Wybitna osobowość pogranicza" i "Najlepsza firma transgraniczna".

W kategorii: NAJLEPSZA FIRMA TRANSGRANICZNA do nagrody nominowane zostały następujące firmy:

1. EXPRES MENU, s.r.o. – trutnowska firma, która zajmuje się produkcją i dystrybucją mrożonych i sterylizowanych dań, które dostarcza odbiorcom z Czech, Polski i Słowacji.

2. R & B Mědílek – firma z Zaclerza w powiecie trutnowskim, która produkuje „zdrowe” butelki do napojów. Jest już znana na rynku polskim, ma swoich odbiorców. Firma zatrudnia również obywateli polskich.

3. Jiří Šrajer – Elektroservis – trutnowska rodzinna  firma, zajmująca się serwisem urządzeń elektrycznych. Firma z dobrymi referencjami, która zatrudnia obywateli polskich.
Statuetkę gryfa  otrzymała  firma: . EXPRES MENU, s.r.o.

W kategorii WYBITNA OSOBOWOŚĆ POGRANICZA  nagrodę przyznano 2 osobom:

Pani Idzie Jenkovej, która  jest obecnym burmistrzem miasta Police nad Metują- naszego najbliżej położonego miasta partnerskiego. Urodzona w mieście Broumow, w którym ukończyła liceum, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Hradcu Kralowe.  Prawie całe dotychczasowe życie związała  z Policami nad Metują, gdzie pracowała jako nauczyciel, a potem pełniła funkcje dyrektora integracyjnej szkoły podstawowej i przedszkola. W ratuszu miasta Police nad Metują urzęduje od 19 lat. Pierwsze dwie kadencje jako zastępczyni burmistrza i kolejne dwie już w roli burmistrza. Dba o prężny rozwój swojego miasta. Dzięki doskonałej współpracy ze Świdnicą, nasze instytucje kultury od lat wspólnie czerpią od siebie inspiracje poprzez realizację projektów, wystaw, spotkań, czy wymiany młodzieży. Ta wspólna przygoda umożliwia nam zdobywanie wciąż nowych  doświadczeń, które wpływają  korzystnie  na rozwój obu miast i całego pogranicza

Panu Tomášowi Katschnerowi, artysscie, muzykowi jazzowemu, który gra na akordeonie, gitarze i kontrabasie. W latach 1990-1995 Thomas Katschner studiował w Konserwatorium w Pradze u profesora Jaroslava Ježka. Obecnie pracuje jako szef sekcji muzycznej Czech Radio Hradec Králové i jednocześnie jest nauczycielem gry na gitarze basowej w Art School Trutnov.  Thomas Katschner  był pomysłodawcą i organizatorem pierwsza edycja festiwalu muzyki jazzowej Jazzinec. Obecnie festiwal  jest znany zarówno w kraju jak i zagranicą, a trutnowska publiczność może poznawać czeskich i zagranicznych liderów muzyki jazzowej. W ostatnich latach, Tomas Katschner zaangażowany jest w realizację czesko-polskich projektów muzycznych.

 

 


Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013.