A A A

2020

-->

Laureaci Świdnickiego Gryfa 2020

NAJLEPSZA FIRMA TRANSGRANICZNA
JOPO Relax, s. r. o., Vlčice 41 - Rekreační areál Dolce, Oblanov 37
Trutnov. Obiekt rekreacyjny DOLCE posiada wśród stałych klientów turystów z Polski, dlatego kadra uczęszczała na kursy języka polskiego, aby lepiej komunikować się z gośćmi. Camping DOLCE na stałe reklamuje się na polskich stronach internetowych wwwnocowanie.pl i współpracuje z polskimi operatorami ruchu turystycznego w Kowarach i Karpaczu, wymieniając swoje materiały promocyjne, w celu zwiększania ilości odwiedzających.

WYBITNA OSOBOWOŚĆ POGRANICZA

Izabela Pacanová - tłumaczka  języka czeskiego, regularnie angażująca się w projekty miasta Trutnova realizowane z polskimi partnerami. Dzięki jej zaangażowaniu oraz wysokiej jakości pracy, komunikacja między stronami – czeską i polską jest całkowicie płynna, zrozumiała i bezproblemowa. Zna doskonale realia funkcjonowania pogranicza polsko-czeskiego. Życzliwą i pomocną postawą wprowadza i podnosi wzajemną empatię dla obu narodów, doskonale je łącząc.

František Molík - Dyrektor oddziału Krajskiej Hospodarskiej Komory Kralovohradeckiego Kraju w Nachodzie od 2003 r. Jeden z najbardziej aktywnych działaczy - na rzecz współpracy czesko-polskiej w dziedzinie biznesu i kultury. Od lat aktywnie współpracuje z Urzędem Miejskim w Świdnicy oraz  Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Niemal codziennie udziela polskim przedsiębiorcom informacji w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Na bieżąco współpracuje z organizacjami otoczenia biznesu, pozyskując partnerów handlowych w Polsce i w Czechach.  Brał pomysłodawcą i brał udział w wielu polsko - czeskich projektach trans granicznych, w których beneficjentem była również Gmina Miasto Świdnica. W roku 2015 za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, kulturalnej i transgranicznej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013.