A A A

2016

-->

Przedsiębiorcy z Polski i Czech wzięli udział w Gali Przedsiębiorczości podczas której wręczono specjalne statuetki Świdnickiego Gryfa w kategoriach: Wybitna osobowość pogranicza" i "Najlepsza firma transgraniczna".

W kategorii "Najlepsza firma transgraniczna" w roku 2016 nominowano:

DAVIDEK, s. r. o.

Kombinacja nowoczesnego zakwaterowania o najwyższym standardzie, rozległych sal konferencyjnych, szerokiego zaplecza sportowego i wellness oraz bliskości historycznego centrum miasta czyni Hotel Davidek jednym z najpopularniejszych miejsc dla przyjeżdżających w okolice Trutnova czy to w celach biznesowych czy rekreacyjnych.

KASPER KOVO, s. r. o.

Firma inżynierii mechanicznej ukierunkowana na produkcję wyrobów z blachy. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, nowoczesnemu wyposażeniu i wysoko wykwalifikowanym pracownikom została zaufanym partnerem firm z całego świata. Wśród produktów znajdziemy m. in. elementy elektrowni wiatrowych, części dla przemysłu samochodowego i elektrotechnicznego, zbiorniki oraz blaszane obudowy dla różnych urządzeń.

BOWLING - CENTRUM, s. r. o.
Firma produkuje tory bowlingowe wraz z całym wyposażeniem technicznym. Dostarcza całe urządzenie i wyposażenie tzw. "pod klucz". Zajmuje się projektowaniem, budową i serwisem torów. Świadczy usługi z dziedziny poradnictwa, jeśli chodzi o budowę torów bowlingowych oraz ich rentowność. Tory bowlingowe wyprodukowane w tym zakładzie można obecnie znaleźć w wielu miastach w Polsce.
W tej kategorii zwyciężyła firma  KASPER KOVO, s. r. o.

W kategorii "Wybitna osobowość pogranicza" w roku 2016 nagrodę otrzymał : MIROSLAV VLASÁK (starosta města Žacléř) - Zaclerzanin z urodzenia, od 1989 r. zaangażowany w politykę lokalną. Od 1994 r. do dnia dzisiejszego burmistrz miasta Zaclerz. W trudnych latach 90. pod jego przewodnictwem udało się znacząco złagodzić negatywny wpływ zamknięcia dwóch największych pracodawców z gałęzi przemysłu wydobywczego i włókienniczego, nadając obecny charakter miasta Zaclerz - miasta z przemysłem ceramicznym i rozwiniętą turystyką. Pod przewodnictwem pana burmistrza miasto stworzyło przyjazne warunki dla powstawania i modernizacji pensjonatów, ośrodków sportowych oraz specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego. Ważny element pracy pana burmistrza stanowi zgłębianie czesko-polskiej współpracy transgranicznej. W latach 2007-2013 miasto we współpracy z polskimi partnerami zrealizowało 2 duże projekty oraz 17 mikroprojektów. To druga najwyższa liczba, jeśli chodzi o czeską stronę Euroregionu Glacensis. Na 2016 r. został wybrany na 2. zastępcę przewodniczącego czeskiej części Euroregionu Glacensis. Znacząco się zasłużył także założeniu i rozwojowi Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora a jednocześnie najwyższego przedstawiciela strony czeskiej - krajów Kralowehradeckiego, Pardubickiego, Libereckiego    i Ołomunieckiego.
Nagrody wręczono w ramach utrzymania rezultatów trwałości projektu "Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013.

 


Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013.