A A A

Najlepszy debiut gospodarczy

-->


W tej kategorii oceniane będą:

  • stosowanie innowacji produktowej lub procesowej lub organizacyjnej
  • wysoka ocena klientów/odbiorców

 

Warunkiem udziału w tej kategorii jest:

a)    rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie na 2 lata kalendarzowe poprzedzające rok kandydowania do Nagrody,
b)    prowadzenie działalności gospodarczej przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do Nagrody,