A A A

Innowacyjność

-->


W tej kategorii oceniane będą:

  • działania nowatorskie - usprawnianiem i ulepszanie procesów produkcyjnych
  • rozwijanie oraz tworzeniem nowych produktów lub już istniejących
  • nowoczesność stosowanych technologii
  • wpływ stosowanych technologii na środowisko naturalne
  • jakość wytwarzanych wyrobów bądź świadczonych usług