A A A

Regulamin

-->

REGULAMIN GŁOSOWANIA NA:
"Najlepszego pracodawcę w Świdnicy",
"Najlepszą obsługę klienta w Świdnicy"

w ramach konkursu Świdnicki Gryf

I.    ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Świdnicy.


II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.

III.     ZASADY GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie odbywa się w dwóch kategoriach, na:
  "Najlepszego pracodawcę w Świdnicy"
  "Najlepszą obsługę klienta w Świdnicy".
 2. Głosujący może oddać swój głos na jedną firmę w każdej kategorii.
 3. Należy podać dane osobowe głosującego tj. imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.
 4. Głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r.  nr 101 poz. 926 ze zmianami.
 5. Głosowania dokonujemy poprzez formularz na stronie internetowej www.swidnickigryf.pl lub poprzez kupony, które dostępne będą w prasie: Wiadomości Świdnickie oraz w Wieży Ratuszowej (Rynek).
 6. Wypełnione kupony należy składać w Wieży Ratuszowej (Rynek).
 7. Kupony konkursowe powinny być podpisane.


IV.    TERMIN GŁOSOWANIA
Głosować można do 16 października 2017r.


V.    CZAS I MIEJSCE LOSOWANIA NAGRÓD

 1. Losowanie odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczości Świdnicki Gryf w dniu 20 października 2017 r.
 2. Miejscem losowania jest Teatr Miejski w Świdnicy.


VI.    WRĘCZANIE NAGRÓD

Nagrody wręczone będą w terminie 14 dni roboczych od dnia losowania, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49.